แนวคิดของการประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ด้วยโปรแกรม MotorEFF คล้ายกับการตรวจสุขภาพแบบออนไลน์ เพียงผู้ใช้สมัครเข้าเป็นผู้ใช้งาน และลงข้อมูลมอเตอร์ที่ตนเองต้องการติดตาม และตรวจวัดประสิทธิภาพมอเตอร์เหล่านั้นเป็นระยะ ระบบจะคำนวณประสิทธิภาพ และบันทึกประวัติการตรวจวัดไว้ ผู้ใช้งาน และผู้บริหารสามารถตรวจสอบประวัติสุขภาพพลังงานของมอเตอร์เหล่านั้นได้จากที่ใดก็ได้ และตลอดเวลา