เทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์จัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสูงสุดในโรงงาน  ดังนั้นประสิทธิภาพมอเตอร์ที่เราใช้จึงสำคัญและมีผลต่อค่าใช้จ่ายพลังงานมากที่สุด  มอเตอร์ที่มีขายในท้องตลาดโดยทั่วๆไป บางบริษัทได้มีการผลิตตามมาตรฐาน แต่บางบริษัทก็ต้องการผลิตมอเตอร์ที่มีราคาถูก จึงใช้ส่วนประกอบคุณภาพต่ำ ทำให้มอเตอร์กินไฟสูง สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและมีอายุการใช้งานสั้น

Read more: เทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

เทคโนโลยีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ

อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ หรือ VSD ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ตัวอย่าง เช่น ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศมอเตอร์ที่ใช้ในงานปรับอากาศและระบายอากาศมีมากมายหลายประเภท มักเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ เช่น มอเตอร์พัดลม AHU, มอเตอร์พัดลมระบายอากาศ, Cooling Tower, มอเตอร์พัดลมอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟ (PRESSUZRIED FAN) ฯลฯ มอเตอร์เหล่านี้มักมีขนาดใหญ่ มีกำลังไฟฟ้ามาก อุปกรณ์ควบคุม จึงต้องรองรับการทำงานที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้ามาก การกระชากของกระแสตอนเริ่มสตาร์ทมอเตอร์ ทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์ และค่าไฟฟ้าก็มากขึ้น

Read more: เทคโนโลยีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ

การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาก็มีผลต่อการใช้พลังงาน ของมอเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ควรตรวจสอบในประเด็นต่อไปนี้

 การหล่อลื่น
การอัดจาระบี ที่รองลื่นของมอเตอร์ และเกียร์ต้องเหมาะสมตามที่ผู้ผลิตแนะนำ การอัดจาระบีมากไปหรือน้อยไป จะเพิ่มความเสียดทานและทำให้อายุรองลื่นสั้น นอกจากนี้จาระบีที่มากเกินไป จะทำให้เกิดการสะสมของจาระบี และสิ่งสกปรกที่ขดลวด ทำให้มีความร้อนสะสม และเสียหายได้ ดังนั้นควรอัดจาระบี หรือเปลี่ยนสารหล่อลื่นทุก 6 เดือน

Read more: การบำรุงรักษา